Maį.

Måį Vå is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Vå and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Maį. Things To Know About Maį.

Phį Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Phį Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. MAĮ 38 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodyta informacija, skelbiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje; 8. kita pagal Lietuvos Respublikos įstatymus paslaptyje nelaikoma informacija. Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama: 1. Pakeisti MAĮ 32, 38 ir 39 straipsnių komentarai Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) …Mokestinės nepriemokos administravimas. Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų / duomenų / priėmimas / tvarkymas. Pažymų ir / ar dokumentų, patvirtinančių …

Mâį Šşă is on Facebook. Join Facebook to connect with Mâį Šşă and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Jul 8, 2004 · 2024-01-01 - 2024-04-30. Registravimo duomenys: Nr. 1041010ISTA0IX-2112. Dokumento Nr.: IX-2112. Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą: Galioja. Įsigalioja 2004-05-01 (Įstatymas, išskyrus 61 straipsnį, įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje dienos. Šio Įstatymo 61 straipsnis įsigalioja nuo Europos ...

2. Mokesčių administratorius turi pateikti informaciją apie mokesčių mokėtoją MAĮ 16 str. (žr. MAĮ 16 str.) nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, įgaliotoms atlikti tam tikrus mokesčių administravimo veiksmus: Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai, Žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotai institucijai, tiek, kiek būtina jų funkcijoms atlikti.

Måį Fåråǵ is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Fåråǵ and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Måį Khåłęđ is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Khåłęđ and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Įsigalioja 2023-05-01 (Įstatymo 2, 4 straipsniai, 23 straipsnio 3–5 dalys įsigalioja 2022-12-23. Įstatymo 11, 13 ir 22 straipsniai įsigalioja 2023-01-01) Nov 13, 2023 · Atsižvelgdama į tai, kad komentarų tikslas yra suvienodinti MAĮ taikymo praktiką bei padėti mokesčių mokėtojams geriau suprasti ir tinkamai įgyvendinti savo teises ir pareigas, VMI prie FM prašo vadovautis šiais komentarais. Pridedama: 1) MAĮ 33 straipsnio 1 punkto komentaras, 2 lapai; 2) MAĮ 401 straipsnio komentaras, 8 lapai; 2019 metais. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139 ir 140 straipsnių pakeitimą bei papildymą 40 1 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 46, 92 ir 95 straipsnių ...

MAĮ 2 str. 4 5 d.) bei rengia apibendrintus MAĮ ir visų pagrindinių mokesčių (pridėtinės vertės mokesčio, pelno mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio, akcizų mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio ir kt.) įstatymų paaiškinimus (komentarus), kurie skelbiami VMI prie FM interneto svetainėje adresu (www.vmi.lt ...

Dec 22, 2011 · 33 straipsnis. Mokesčių administratoriaus teisės. Mokesčių administratorius (jo pareigūnas), atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę: 1) gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, mokesčių administravimo ir kitoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir ...

2024-01-01 - 2024-04-30. Registravimo duomenys: Nr. 1041010ISTA0IX-2112. Dokumento Nr.: IX-2112. Suvestinių redakcijų sąrašas pagal datą: Galioja. Įsigalioja 2004-05-01 …Redakcija: 67 - 2023-05-25 (nuo 2024-01-01) Aktuali. Pagrindinė. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS. I Skyrius. …36 straipsnis. Mokesčių mokėtojo teisės. 1) iš mokesčių administratoriaus gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti; 3) reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas; 4 ...Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ...Mâį Ĥämdän is on Facebook. Join Facebook to connect with Mâį Ĥämdän and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Apr 27, 2021 · 2. Vadovaujantis MAĮ 118 straipsnio 3 punktu, pakartotinis patikrinimas turi būti atliekamas tik atitinkamų pavedimų ribose ir/arba tik tiek, kiek tai susiję su MAĮ 118 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais (žr. MAĮ 118 straipsnio komentarą). 1 pavyzdys Łă Mãį Vį Ťã is on Facebook. Join Facebook to connect with Łă Mãį Vį Ťã and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Dec 15, 2021 · Peržiūrėkite ir atsisiųskite naujausią dokumento redakciją - MAĮ apibendrintas komentaras (2023-11-13 redakcija)

Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Komentaras. 1. Mokesčių administratorius, įgyvendindamas MAĮ jam suteiktas teises, bei atlikdamas MAĮ jam pavestas funkcijas, turi teisę mokesčių …Maį Sapry is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Sapry and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Måį Gold is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Gold and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề is on Facebook. Join Facebook to connect with Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and...Mãį Heshăm is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Heshăm and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Mãį Ssä is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Ssä and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Atsižvelgiant į šiuos priimtus teisės aktus buvo atlikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimai, kuriais MAĮ papildytas nauju 61 4 … Maį ʛohar is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį ʛohar and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Maį Ssa is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Ssa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Mãį Ssä is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Ssä and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Phį Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Phį Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Jeigu mokesčių mokėtojas šiame straipsnyje nustatyta tvarka iki 2016 m. birželio 30 d. tokios informacijos mokesčių administratoriui nepateikia, mokesčių administratorius į …Maža to, Įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad Įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas nedaro sandorio niekinio ir negaliojančio. Greičiausiai tik Įstatymo bei MAĮ 41 str. taikymo praktika parodys, ar atsakomybės taikymas už Įstatymo, MAĮ bei Taisyklių pažeidimus yra teisingas.Maį Ssà is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Ssà and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Nuo 2023-05-01 įsigalioja MAĮ pakeitimai, kuriais suvienodinamas fizinių ir juridinių asmenų, individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų įtraukimas į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą. Tai ne tik apribojama dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ...Måį Khåłęđ is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Khåłęđ and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Maį ʛohar is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį ʛohar and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề is on Facebook. Join Facebook to connect with Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and...

Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Šis MAĮ pakeitimas įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d. MAĮ 87 straipsnio pakeitimas: MAĮ 87 straipsnio atlikti pakeitimai, įsigaliosiantys 2019 m. sausio 1 d., reglamentuoja mokesčių mokėtojo teisę į palūkanas, kai mokesčių administratorius laiku negrąžina mokesčio permokos, mokėtinų palūkanų dydį, palūkanų skaičiavimo ... Baudų skyrimas. Pakeisti MAĮ 104-2 straipsnio 2 dalies, MAĮ 139 straipsnio ir MAĮ 140 straipsnio komentarai. Informacinis pranešimas dėl LR mokesčių administravimo įstatymo apibendrintų paaiškinimų (komentarų) (2023-09-18) 3 straipsnis. Mokesčių teisinis reglamentavimas. Instagram:https://instagram. the bedfordeleve dancewearboise state campusamon ra st. brown We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Mãį Mõhàmęd is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Mõhàmęd and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. appacademymarugame monzo los angeles Mãį Şöų is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Şöų and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.MAĮ 14 straipsnio pakeitimu straipsnių, kurie mutatis mutandis taikytini baudoms už administracinius nusižengimus, sąrašas papildomas nuoroda į MAĮ 93 straipsnio 1 dalies 8 punktą, kurioje nustatyta, kad mokestinė prievolė pasibaigia, kai suėjo mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas. ariana madix. Maža to, Įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad Įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas nedaro sandorio niekinio ir negaliojančio. Greičiausiai tik Įstatymo bei MAĮ 41 str. taikymo praktika parodys, ar atsakomybės taikymas už Įstatymo, MAĮ bei Taisyklių pažeidimus yra teisingas.Nov 13, 2023 · Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2023-11-13 redakcija). Leidinius mokesčių administravimo klausimais rasite čia. Raštus, paaiškinimus mokesčių administravimo įstatymo klausimais rasite čia. Per MAĮ 87 straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinus prašomos mokesčio ar baudos už AN permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar pagal MAĮ 111 straipsnyje nurodytą terminą negrąžinus nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, o jei mokesčių mokėtojo buvo pareikalauta pateikti papildomus ...